Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, NIP: 867-19-84-803, REGON: 831214367. Więcej informacji dostępnych tutaj